BAKIRÇAY'dan Duyurular

09.10.2023 tarihli ve 32334 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sonuçları

Duyuru Tarihi : 25 Ekim 2023

Atamaya hak kazanan adayları görmek için tıklayınız.

Başvuru Şekli / Süresi:
Sözleşmeli pozisyona ASIL aday olarak yerleşmeye hak kazanan adayların 08 Kasım 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri tamamlamak suretiyle başvurularını Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapması gerekmektedir.

Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar bu hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

Asıl olarak yerleşmeye hak kazananların süresi içerisinde başvuru yapmaması veya asıl olarak yerleşenlerin hakkından feragat ettiğini yazılı olarak bildirmesi halinde yerine yedek olarak yerleşmeye hak kazananlardan sırası ile yerleştirmeye davet yapılacaktır. Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünden ilan edilecektir. (Yedek adaylara da telefon ya da posta yoluyla ayrıca bilgi verilmeyecektir). Bu nedenle yedek adayların internet adresinden durumlarını takip etmeleri gerekmektedir.

Belgelerini teslim eden adayın evrak kontrolü ve arşiv araştırması olumlu olması halinde sözleşme imzalamaya davet için kendisine bildirimde bulunulacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atama Başvurusunda Hazırlanması Gereken Belgeler:
1- Atama dilekçesi için tıklayınız.
2- Vesikalık Fotoğraf (2 adet)
3- Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)
4- Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)
5- Mezuniyet Belgesi (E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)
6- Sağlık Kurulu Raporu üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacaktır. Sağlık kurullarında psikiyatri hekiminin bulunması kaydıyla yerleştiği görevi yapmasına engel hastalığı bulunmadığı ifadesi alınacak raporda açıkça belirtilecektir. Sağlık Kurulu Raporlarına Büro Personeli olarak yerleşmeye hak kazananlar” Büro Personeli olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır.” Destek personeli olarak yerleşmeye hak kazananlar “Destek personeli olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır.” Temizlik Görevlisi olarak yerleşmeye hak kazananlar “Temizlik Görevlisi olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır
7- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında sözleşmeli personel pozisyonunda varsa hizmetleri, bu hizmete ait çalışma belgesini (ıslak imzalı) getirmeleri gerekmektedir.

Evrak Teslim Bitiş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba günü 17:00’a kadar.