BAKIRÇAY'dan Duyurular

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yarıyılsonu (Final) Sınavları İle İlgili Senato Kararı

Duyuru Tarihi : 23 Mayıs 2023

17 Mayıs 2023 tarihli Üniversitemiz Senatosunda;

Üniversitemiz 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi yarıyıl sonu sınavlarının online yürütülen derslerin sınavlarının online, yüz yüze yapılan derslerin sınavlarının yüz yüze yapılmasına, zorunlu hazırlık sınıfı öğrencilerinin dönem sonu sınavlarının ise yüz yüze yapılmasına

Oy birliği ile karar verildi.