BAKIRÇAY'dan Duyurular

06.02.2023 Tarihinde Yaşanan Deprem Nedeni İle Ohal İlan Edilen İllerde İkamet Eden Öğrencilerimizin Katkı Payı Ücreti Hakkında

Duyuru Tarihi : 07 Mart 2023

06.02.2023 TARİHİNDE YAŞANAN DEPREM NEDENİ İLE OHAL İLAN EDiLEN İLLERDE iKAMET EDEN ÖĞRENCİLERİMİZİN KATKI PAYI ÜCRETiNE iLiŞKiN AÇIKLAMA

          03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 129 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği; Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ikinci üniversite kapsamında katkı payı ödemesi gereken öğrencilerimizin, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için katkı payı devlet tarafından karşılanacağından, ilgili yarıyılın katkı payını ödeyen bu öğrencilerimize katkı payı iadesi yapılabilmesi için Öğrencilerimizin, kurumsal e-posta hesabından EK-1 de yer alan formu doldurarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına e posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.