BAKIRÇAY'dan Duyurular

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile ilgili Senato Kararları

Duyuru Tarihi : 20 Şubat 2023

20 Şubat 2023 tarihli Üniversitemiz Senatosunda;

 1. Üniversitemizde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ön lisans, lisans (Tıp Fakültesi 4. 5. ve 6. sınıflar hariç) ve lisansüstü tüm eğitim programlarında eğitimin uzaktan (çevrimiçi) yürütülmesine,
 2. Derslerin 27 Şubat 2023’te başlatılmasına, bu kapsamda ön lisans ve lisans ile Tıp Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne ait akademik takvimlerin revize edilmesine,
 3. Uzaktan öğretim kararının 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda harmanlanmış (hibrit) öğretim ihtimalinin değerlendirmeye alınmasına,
 4. Üniversitemizde teorik ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha çalışması vb.) olmak üzere iki kısımdan oluşan derslerde; uzaktan öğretim yöntemi ile sağlanabilecek eğitimin icrasına, ayrıca derslerin uygulama kısımları için elektronik/görsel uygulama materyalleri var ise uygulama kısımlarında bu materyallerin kullanılmasına, olmaması durumunda ise (yüz yüze yapılması şartı bulunan derslerin) daha sonra telafi edilmesine,
 5. Üniversitemiz Tıp Fakültesi 4-5-6. sınıflarının, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İktisat, İşletme ve Yönetim Bilişim Sistemleri programları) ve Menemen Meslek Yüksek Okulu’nun son dönemlerinde yer alan “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” kapsamındaki derslerin yüz yüze yapılmasına,
 6. Mezun durumdaki öğrencilerin zorunlu stajlarının yüz yüze tamamlanmasına,
 7. Özel öğrenci statüsünün afet sebebiyle aşağıdaki haliyle uygulanmasına:
  1. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak.
  2. Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” kapsamındaki programlarda kayıtlı öğrenci olmak.
 1. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen ya da e-posta yoluyla kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencilerin kayıtlarının dondurulmasına ve bu durumun İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 27 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen kayıt dondurma azami süresinden sayılmamasına,
 2. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen ya da e-posta yoluyla kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencilerin kayıtlarının dondurulmasına ve bu durumun İzmir Bakırçay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen kayıt dondurma azami süresinden sayılmamasına,
 3. 6 Şubat 2023 ve sonrasında güz yarıyılındaki derslere ait sınavlarla ilgili tüm işlem tarihlerinin dönem sonuna kadar genişletilmesine,
 4. Yukarıda ifade edilen Senato kararları 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı süresince geçerlidir.

 

Oy birliği ile karar verildi.

“Ülkemizin başı sağ olsun.”

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü

Ön Lisans ve Lisans Programları Akademik Takvimi için Tıklayınız. (2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı)
Tıp Fakültesi Akademik Takvimi için Tıklayınız. (2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Akademik Takvimi için Tıklayınız. (2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı)
Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi için Tıklayınız. (2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı)